Ett lantligt fastighetsföretag

Antuna gård har varit ett jord och skogsbruksföretag i flera generationer. Johan Curman tog 2017 över gården som varit i familjens ägo sedan 1868. Gården var länge ett typiskt lantbruk med spannmålsodling och mjölkproduktion. Sedan mitten av 90-talet har gården, under ledning av Carl Curman, succesivt omvandlats till att vara ett fastighetsbolag i lantlig miljö.

Den transformering företaget därmed har genomgått har hela tiden gjorts med stor hänsyn till den lantliga miljön, naturen och den unika kulturmiljön på Antuna. Trots att familjen själva inte bedriver lantbruk blomstrar den lantliga miljön. Åkermarken arrenderas ut, det finns stall och ridverksamhet på gården, får och kor betar på markerna på sommaren och fyller ladugården på vintern.

Antuna Gård fokuserar idag på bevara och utveckla företagets fastighetsinnehav. Vi hyr ut bostäder, i dagsläget ca 30 stycken, och lokaler till en mängd olika ändamål. Många av de gamla ladorna och bodarna används till förråd, i smedjan finns en hovslagare, i gårdsverkstaden en plåtslagare. Gym och yogastudio hör till de nyare hyresgästerna och en inomhusträningsanläggning för hundar hör till de mer unika.

”Min ambition med Antuna Gård är att företaget och därmed fastigheterna ska utvecklas och förädlas men även att bevara den lantliga miljön, unika kulturvärden och höga rekreationsvärden” Johan Curman

 

Kortfattat vad vi gör

•Fastighetsvärd

•Fastighetsutveckling

•Bevarar Kulturarv

•Kommunsammarbeten